Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
77267

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công

Ngày 19/04/2023 16:09:19

Dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

 Dịch vụ công trực tuyến gồm hai mức độ:

-  Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

-  Dịch vụ công trực tuyến một phần: là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện thỏa mãn Dịch vụ công trực tuyến toàn phần.

Triển khai Dịch vụ công trực tuyến vào thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính là một trong những mục tiêu quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị.

Với việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ TTHC đến các cơ quan hành chính nhà nước ở mọi nơi, mọi lúc chỉ cần có kết nối internet theo quy định. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ sẽ được thực hiện trên môi trường mạng. Đối với Dịch vụ công trực tuyến toàn trình, người dân hoàn toàn có thể nộp hồ sơ trên môi trường mạng và nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến được miễn, giảm phí, lệ phí theo quy định của Nghị quyết số 289/2022/NQ- HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh: miễn lệ phí đăng ký thành lập hợp tác xã, liên minh hợp tác xã và hộ kinh doanh theo pháp luật Việt Nam  đối với hình thức đăng ký trực tuyến qua mạng điện tử; giảm 30% mức thu phí, lệ phí quy định từ khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2023 đối với tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Vì vậy, khi tham gia sử dụng Dịch vụ công trực tuyến các tổ chức, cá nhân đã tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí...
         I. ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN DỊCH VỤ CÔNG

           Bước 1: Đăng nhập vào Cổng dịch vụ công

Công dân/ Doanh nghiệp truy cập vào Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hoa theo đường dẫn: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/ sau đó chọn “Đăng nhập” để đăng nhâp.
11.jpg

Bước 2: Chọn tài khoản cấp bởi Dịch vụ công quốc gia, nhập thông tin và chọn đăng nhập

12.pngBước 3: Tại màn hình “Đăng nhập”-> Chọn tab “CMT/CCCD. Điền Tên đăng nhập là “CMT hoặc CCCD”, nhập mật khẩu sau đó nhấn “Đăng nhập”

13.png
Chú ý: Trường hợp “Quên mật khẩu” công dân nhấn vào “Quên mật khẩu” và làm theo hướng dẫn của hệ thống để lấy lại mật khẩu.

Bước 4: Nhập mã OTP, chọn xác thực

14.png

      Mã OTP sẽ được gửi vào số điện thoại mà bạn đã đăng ký. Chọn “XÁC NHẬN” để hoàn tất quá trình.

IV. NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

.

Sau khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa, nhấn chọn vào “Dịch vụ công trực tuyến”
    
15.png
 

Ví dụ: Đăng ký thủ tục Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Bước 1: Chọn Thủ tục   Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

18.jpg

Bước 2: Chọn “ Đăng ký”

20.jpg

Bước 3: Điền thông tin người nộp

21.png

 Bước 4: Điền thông tin chủ hồ sơ. Chọn “Lấy thông tin từ người nộp để lấy lại thông tin”


22.png


Bước 5: Tải mẫu đơn kê khai

355.jpg

Bước 6: Tải file đính kèm thành phần hồ sơ, sau đó chọn gửi đi

404.jpg

Ghi chú: Vào “ Hồ sơ cá nhân” Để kiểm tra trạng thái hồ sơ đã thực hiện.

1223.png


1234.png

                                                                                                           Văn Phòng

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công

Đăng lúc: 19/04/2023 16:09:19 (GMT+7)

Dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

 Dịch vụ công trực tuyến gồm hai mức độ:

-  Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

-  Dịch vụ công trực tuyến một phần: là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện thỏa mãn Dịch vụ công trực tuyến toàn phần.

Triển khai Dịch vụ công trực tuyến vào thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính là một trong những mục tiêu quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị.

Với việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ TTHC đến các cơ quan hành chính nhà nước ở mọi nơi, mọi lúc chỉ cần có kết nối internet theo quy định. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ sẽ được thực hiện trên môi trường mạng. Đối với Dịch vụ công trực tuyến toàn trình, người dân hoàn toàn có thể nộp hồ sơ trên môi trường mạng và nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến được miễn, giảm phí, lệ phí theo quy định của Nghị quyết số 289/2022/NQ- HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh: miễn lệ phí đăng ký thành lập hợp tác xã, liên minh hợp tác xã và hộ kinh doanh theo pháp luật Việt Nam  đối với hình thức đăng ký trực tuyến qua mạng điện tử; giảm 30% mức thu phí, lệ phí quy định từ khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2023 đối với tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Vì vậy, khi tham gia sử dụng Dịch vụ công trực tuyến các tổ chức, cá nhân đã tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí...
         I. ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN DỊCH VỤ CÔNG

           Bước 1: Đăng nhập vào Cổng dịch vụ công

Công dân/ Doanh nghiệp truy cập vào Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hoa theo đường dẫn: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn/ sau đó chọn “Đăng nhập” để đăng nhâp.
11.jpg

Bước 2: Chọn tài khoản cấp bởi Dịch vụ công quốc gia, nhập thông tin và chọn đăng nhập

12.pngBước 3: Tại màn hình “Đăng nhập”-> Chọn tab “CMT/CCCD. Điền Tên đăng nhập là “CMT hoặc CCCD”, nhập mật khẩu sau đó nhấn “Đăng nhập”

13.png
Chú ý: Trường hợp “Quên mật khẩu” công dân nhấn vào “Quên mật khẩu” và làm theo hướng dẫn của hệ thống để lấy lại mật khẩu.

Bước 4: Nhập mã OTP, chọn xác thực

14.png

      Mã OTP sẽ được gửi vào số điện thoại mà bạn đã đăng ký. Chọn “XÁC NHẬN” để hoàn tất quá trình.

IV. NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

.

Sau khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa, nhấn chọn vào “Dịch vụ công trực tuyến”
    
15.png
 

Ví dụ: Đăng ký thủ tục Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Bước 1: Chọn Thủ tục   Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

18.jpg

Bước 2: Chọn “ Đăng ký”

20.jpg

Bước 3: Điền thông tin người nộp

21.png

 Bước 4: Điền thông tin chủ hồ sơ. Chọn “Lấy thông tin từ người nộp để lấy lại thông tin”


22.png


Bước 5: Tải mẫu đơn kê khai

355.jpg

Bước 6: Tải file đính kèm thành phần hồ sơ, sau đó chọn gửi đi

404.jpg

Ghi chú: Vào “ Hồ sơ cá nhân” Để kiểm tra trạng thái hồ sơ đã thực hiện.

1223.png


1234.png

                                                                                                           Văn Phòng