Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
77267

Hướng dẫn công dân thanh toán trực tuyến phí, lệ phí hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa

Ngày 19/04/2023 15:30:38

(Chỉ áp dụng với hồ sơ thủ tục hành chính nộp trực tuyến có yêu cầu nộp phí, lệ phí)

 Công dân có 3 cách truy cp đường dn thanh toán trc tuyến:
Cách 1: Đăng nhập vào Cng dch vcông tnh Thanh Hóa bng tài khon
đã nộp hồ sơ. Vào hồ sơ cá nhân, vào mc thanh toán để tìm hồ sơ cần thanh toán.
Cách 2: Memail của công dân đã khai báo trong quá trình nộp hồ sơ để
xem thông báo ca hthng yêu cu np phí, lphí gửi kèm theo đường link thanh toán.
Cách 3: Truy cp Cng dch vcông tnh Thanh Hóa, vào mc thanh toán
và nh
p mã hồ sơ để thanh toán.
Dưới đây xin hướng dn thanh toán trc tuyến theo Cách 3 (Công dân hoc
cán b
tiếp nhn có thchủ động htrthanh toán ddàng nht):
- Truy c
p Cng dch vcông tnh Thanh Hóa tại địa ch
https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn, vào mc Thanh toán như hình sau:


Nhập chính xác mã hồ sơ có yêu cầu thu phí, lệ phí (nên copy mã hồ sơ và dán vào để mã hồ sơ chính xác nhất)

          

              Bấm "thực hiện"

Bấm "Thanh toán"

 

   

 Chọn ngân hàng thanh toán và thực hiện nhập thông tin tài khoản ngân hàng theo theo quy định của ngân hàng.                                                                                                   
 Văn Phòng

Hướng dẫn công dân thanh toán trực tuyến phí, lệ phí hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 19/04/2023 15:30:38 (GMT+7)

(Chỉ áp dụng với hồ sơ thủ tục hành chính nộp trực tuyến có yêu cầu nộp phí, lệ phí)

 Công dân có 3 cách truy cp đường dn thanh toán trc tuyến:
Cách 1: Đăng nhập vào Cng dch vcông tnh Thanh Hóa bng tài khon
đã nộp hồ sơ. Vào hồ sơ cá nhân, vào mc thanh toán để tìm hồ sơ cần thanh toán.
Cách 2: Memail của công dân đã khai báo trong quá trình nộp hồ sơ để
xem thông báo ca hthng yêu cu np phí, lphí gửi kèm theo đường link thanh toán.
Cách 3: Truy cp Cng dch vcông tnh Thanh Hóa, vào mc thanh toán
và nh
p mã hồ sơ để thanh toán.
Dưới đây xin hướng dn thanh toán trc tuyến theo Cách 3 (Công dân hoc
cán b
tiếp nhn có thchủ động htrthanh toán ddàng nht):
- Truy c
p Cng dch vcông tnh Thanh Hóa tại địa ch
https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn, vào mc Thanh toán như hình sau:


Nhập chính xác mã hồ sơ có yêu cầu thu phí, lệ phí (nên copy mã hồ sơ và dán vào để mã hồ sơ chính xác nhất)

          

              Bấm "thực hiện"

Bấm "Thanh toán"

 

   

 Chọn ngân hàng thanh toán và thực hiện nhập thông tin tài khoản ngân hàng theo theo quy định của ngân hàng.                                                                                                   
 Văn Phòng