Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
77267

Hiệu quả từ những điểm giao dịch xã của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quan sơn

Ngày 14/08/2023 09:22:37

Cứ vào ngày 8 hàng tháng Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách huyện Quan Sơn tổ chức giao dịch tại xã Trung Thượng

 

  Việc triển khai các điểm giao dịch tại xã đã tạo điều kiện cho người dân ở các bản trong xã được tiếp cận thuận lợi với các nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi. Đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách dễ  tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước. Việc tổ chức giao dịch vào ngày cố định tại điểm giao dịch xã được xem là phát huy dân chủ, khả năng tiếp cận của các đối tượng chính sách dễ dàng hơn. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện chức năng theo dõi, giám sát được tốt hơn, tạo mối quan hệ gần gũi giữa nhân viên ngân hàng với người dân.

 

 

 

 

Hình ảnh cán bộn tín dụng hướng dẫn giao dịch tại  xã Trung Thượng

Thông qua tổ giao dịch xã, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận với nguồn vốn, được hướng dẫn cách thức vay và cách sử dụng đồng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Nhiều hộ đã thay đổi được cách nghĩ, cách làm, vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đồng thời, mỗi người cán bộ, nhân viên ngân hàng phải bám địa bàn, bám dân; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Hội đoàn thể thực hiện giải ngân kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích.

Để các hoạt động giao dịch đạt kết quả cao, trước mỗi phiên giao dịch cố định hằng tháng, cán bộ tín dụng có cuộc họp phổ biến cho các Tổ trưởng Tổ TK&VV nắm bắt được những chính sách mới, kế hoạch hoạt động trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn. Đồng thời, các Tổ trưởng Tổ TK&VV thường xuyên cập nhật đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách mới để phổ biến lại cho các hộ có nhu cầu vay vốn hoặc đã vay vốn.Với các chương trình vay vốn ưu đãi từ NHCSXH, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện có điều kiện để phát triển kinh tế, xây nhà ở, tạo việc làm, tiếp tục học tập và đầu tư xây dựng các công trình nước sạch vệ sinh môi trường.

 

 

Hình ảnh hộ vay đến giao dịch tại điểm GD xã Trung Thượng

Trong xã có 3 Tổ chức hội nhận ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội huyện là Đoàn Thanh niên, Hội LHPN, Hội Cựu chiến bình, với 10 tổ tại 6 bản trong xã có 444 hộ vay, với tổng dư nợ trên 27 tỷ đồng. Trong thời gian tới TCH các tổ vay vốn tại bản tiếp tục tuyên truyền, rà soát nhu cầu vay vốn đối với chương trình HSSV vì chuẩn bị cho năm học mới sắp bắt đầu nên nhu cầu sẽ cao hơn, chương trính Xuất khẩu lao động, nhà ở…Xã Trung thượng chỉ có 1 bản năm trong vùng đặc biệt khó khăn, 5 bản còn lại đã ra khỏi vùng khó khăn nên không còn nguồn vốn vay sản xuất kinh doanh, rất mong trong thời gian tới NHCSXH huyện Quan Sơn tạo nhiều nguồn vốn giải quyết việc làm để các hộ có điệu kiện phát triển kinh tế, tạo nhiều việc làm hơn nữa.

Lữ Nhưng - Bí Thư  Đoàn xã

 

Hiệu quả từ những điểm giao dịch xã của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quan sơn

Đăng lúc: 14/08/2023 09:22:37 (GMT+7)

Cứ vào ngày 8 hàng tháng Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách huyện Quan Sơn tổ chức giao dịch tại xã Trung Thượng

 

  Việc triển khai các điểm giao dịch tại xã đã tạo điều kiện cho người dân ở các bản trong xã được tiếp cận thuận lợi với các nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi. Đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách dễ  tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước. Việc tổ chức giao dịch vào ngày cố định tại điểm giao dịch xã được xem là phát huy dân chủ, khả năng tiếp cận của các đối tượng chính sách dễ dàng hơn. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện chức năng theo dõi, giám sát được tốt hơn, tạo mối quan hệ gần gũi giữa nhân viên ngân hàng với người dân.

 

 

 

 

Hình ảnh cán bộn tín dụng hướng dẫn giao dịch tại  xã Trung Thượng

Thông qua tổ giao dịch xã, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận với nguồn vốn, được hướng dẫn cách thức vay và cách sử dụng đồng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Nhiều hộ đã thay đổi được cách nghĩ, cách làm, vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đồng thời, mỗi người cán bộ, nhân viên ngân hàng phải bám địa bàn, bám dân; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Hội đoàn thể thực hiện giải ngân kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích.

Để các hoạt động giao dịch đạt kết quả cao, trước mỗi phiên giao dịch cố định hằng tháng, cán bộ tín dụng có cuộc họp phổ biến cho các Tổ trưởng Tổ TK&VV nắm bắt được những chính sách mới, kế hoạch hoạt động trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn. Đồng thời, các Tổ trưởng Tổ TK&VV thường xuyên cập nhật đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách mới để phổ biến lại cho các hộ có nhu cầu vay vốn hoặc đã vay vốn.Với các chương trình vay vốn ưu đãi từ NHCSXH, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện có điều kiện để phát triển kinh tế, xây nhà ở, tạo việc làm, tiếp tục học tập và đầu tư xây dựng các công trình nước sạch vệ sinh môi trường.

 

 

Hình ảnh hộ vay đến giao dịch tại điểm GD xã Trung Thượng

Trong xã có 3 Tổ chức hội nhận ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội huyện là Đoàn Thanh niên, Hội LHPN, Hội Cựu chiến bình, với 10 tổ tại 6 bản trong xã có 444 hộ vay, với tổng dư nợ trên 27 tỷ đồng. Trong thời gian tới TCH các tổ vay vốn tại bản tiếp tục tuyên truyền, rà soát nhu cầu vay vốn đối với chương trình HSSV vì chuẩn bị cho năm học mới sắp bắt đầu nên nhu cầu sẽ cao hơn, chương trính Xuất khẩu lao động, nhà ở…Xã Trung thượng chỉ có 1 bản năm trong vùng đặc biệt khó khăn, 5 bản còn lại đã ra khỏi vùng khó khăn nên không còn nguồn vốn vay sản xuất kinh doanh, rất mong trong thời gian tới NHCSXH huyện Quan Sơn tạo nhiều nguồn vốn giải quyết việc làm để các hộ có điệu kiện phát triển kinh tế, tạo nhiều việc làm hơn nữa.

Lữ Nhưng - Bí Thư  Đoàn xã