Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
77267

Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-LK/TW của Bộ Chính trị khóa XIII

Ngày 22/03/2023 15:59:56

Trung Thượng sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-LK/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị Khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Chiều ngày 16/03/2023 Đảng ủy xã Trung Thượng tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-LK/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị Khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
22.jpg

                                        Toàn cảnh Hội nghị

 

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hà Văn Chung - Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Lữ Văn Sơn -Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Hà Văn Hạnh - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã; có các đồng chí ủy viên BanThường vụ Đảng ủy; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; có các đồng chí Chủ tịch MTTQ, trưởng khối các ban, ngành, đoàn thể cấp xã; các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau 3 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị Khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hiện nay đã trở nên thiết thực, hiệu quả hơn cấp ủy Đảng, chính quyền và mỗi cá nhân tiếp tục được nâng lên rõ rệt. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên. Qua đó, tạo được sức lan tỏa tích cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân.

            Phát biểu tại hội nghị đồng chí Hà Văn Chung - Bí thư Đảng ủy đánh giá cao những kết quả mà các tập thể, cá nhân đã đạt được trong 03 năm qua đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

         23.jpg

                       Đồng chí Hà Văn Chung Bí Thư Đảng ủy – phát biểu chỉ đạo

Trong dịp này lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã trao giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện "việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

 24.jpg

  Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.                                                                                                           Lữ Ngần

Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-LK/TW của Bộ Chính trị khóa XIII

Đăng lúc: 22/03/2023 15:59:56 (GMT+7)

Trung Thượng sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-LK/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị Khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Chiều ngày 16/03/2023 Đảng ủy xã Trung Thượng tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-LK/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị Khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
22.jpg

                                        Toàn cảnh Hội nghị

 

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hà Văn Chung - Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Lữ Văn Sơn -Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Hà Văn Hạnh - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã; có các đồng chí ủy viên BanThường vụ Đảng ủy; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; có các đồng chí Chủ tịch MTTQ, trưởng khối các ban, ngành, đoàn thể cấp xã; các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau 3 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị Khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hiện nay đã trở nên thiết thực, hiệu quả hơn cấp ủy Đảng, chính quyền và mỗi cá nhân tiếp tục được nâng lên rõ rệt. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên. Qua đó, tạo được sức lan tỏa tích cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân.

            Phát biểu tại hội nghị đồng chí Hà Văn Chung - Bí thư Đảng ủy đánh giá cao những kết quả mà các tập thể, cá nhân đã đạt được trong 03 năm qua đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

         23.jpg

                       Đồng chí Hà Văn Chung Bí Thư Đảng ủy – phát biểu chỉ đạo

Trong dịp này lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã trao giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 03 năm thực hiện "việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

 24.jpg

  Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.                                                                                                           Lữ Ngần