Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
77267

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ năm 2023

Ngày 31/03/2023 09:39:15

         Ngày 29/3/2023, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội năm 2023 cho thành viên Ban giảm nghèo, các tổ chức hội, trưởng các bản, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn 2 xã Trung Thượng và Trung Tiến.

          3393625cefe146fdẢnh 1.jpgÔng Hà Văn Ba, Phó Giám đốc NHCSXH huyện, phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn tại xã Trung Thượng

           Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được giới thiệu tóm tắt các chương trình tín dụng đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện, đặc biệt nhấn mạnh vào các đối tượng vay vốn, phương thức cho vay; Giải pháp tăng cường vai trò của Ban giảm nghèo cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách; Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động uỷ thác đối với tổ chức hội, đoàn thể cấp xã; Giải pháp tăng cường vai trò của Trưởng bản (khu phố) trong hoạt động tín dụng chính sách; Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hướng dẫn chấm điểm đánh giá chất lượng ủy thác; hướng dẫn phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát dành cho Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã; giải đáp một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình tín dụng và hướng dẫn cài đặt, sử dụng sản phẩm dịch vụ VBSP Smart Banking.
          94654bb1ff7ac3adẢnh 2.jpg

         Qua hội nghị tập huấn, giúp các đại biểu sẽ nắm chắc hơn nghiệp vụ của NHCSXH, làm tốt hơn nữa công tác thông tin truyên truyền, chấp hành nghiêm túc quy trình nghiệp vụ cho vay; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tồn tại, sai sót, không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

       Theo kế hoạch, từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện sẽ tổ chức 12 lớp tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội tại 12 xã, thị trấn, hoàn thành 100% kế hoạch tập huấn được cấp trên giao.

                                                                           Kim Chung

 

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ năm 2023

Đăng lúc: 31/03/2023 09:39:15 (GMT+7)

         Ngày 29/3/2023, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội năm 2023 cho thành viên Ban giảm nghèo, các tổ chức hội, trưởng các bản, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn 2 xã Trung Thượng và Trung Tiến.

          3393625cefe146fdẢnh 1.jpgÔng Hà Văn Ba, Phó Giám đốc NHCSXH huyện, phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn tại xã Trung Thượng

           Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được giới thiệu tóm tắt các chương trình tín dụng đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện, đặc biệt nhấn mạnh vào các đối tượng vay vốn, phương thức cho vay; Giải pháp tăng cường vai trò của Ban giảm nghèo cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách; Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động uỷ thác đối với tổ chức hội, đoàn thể cấp xã; Giải pháp tăng cường vai trò của Trưởng bản (khu phố) trong hoạt động tín dụng chính sách; Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hướng dẫn chấm điểm đánh giá chất lượng ủy thác; hướng dẫn phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát dành cho Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã; giải đáp một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình tín dụng và hướng dẫn cài đặt, sử dụng sản phẩm dịch vụ VBSP Smart Banking.
          94654bb1ff7ac3adẢnh 2.jpg

         Qua hội nghị tập huấn, giúp các đại biểu sẽ nắm chắc hơn nghiệp vụ của NHCSXH, làm tốt hơn nữa công tác thông tin truyên truyền, chấp hành nghiêm túc quy trình nghiệp vụ cho vay; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tồn tại, sai sót, không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

       Theo kế hoạch, từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện sẽ tổ chức 12 lớp tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội tại 12 xã, thị trấn, hoàn thành 100% kế hoạch tập huấn được cấp trên giao.

                                                                           Kim Chung