Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
77267

Chuyển biến tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa ở Quan Sơn

Ngày 22/03/2023 15:40:06

(vhds.baothanhhoa.vn) - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được huyện Quan Sơn triển khai sâu rộng, thu hút sự nhiệt tình hưởng ứng tham gia của Nhân dân, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc nơi đây.

         8.jpg 
Huyện Quan Sơn quan tâm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Là xã biên giới của huyện Quan Sơn, Tam Lư có 6 bản với 3.380 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Tuy còn khó khăn nhưng nhờ quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, Tam Lư đã trở thành một trong những xã tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Để đạt được kết quả này, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Tam Lư đã tích cực chỉ đạo các bản chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước của bản; chú trọng nâng cao nhận thức của người dân về giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống xã hội cũng như trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phong trào luôn quan tâm hướng dẫn việc đăng ký, đánh giá, bình xét các danh hiệu bản văn hóa, gia đình văn hóa đảm bảo chặt chẽ dân chủ, công khai, minh bạch.

Từ các giải pháp thiết thực và sự hưởng ứng của đông đảo Nhân dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Tam Lư đã đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống của Nhân dân. Hiện các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao của xã Tam Lư đều phát triển mạnh; các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy. Toàn xã có 6/6 bản được công nhận là bản văn hóa; có 80% hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Xã cũng đã thành lập được 6 đội văn nghệ, thể thao, gắn kết việc bảo tồn văn hóa dân tộc với các phong trào thi đua, phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương. Hiện đám cưới, đám tang trên địa bàn xã được tổ chức lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp thuần phong mỹ tục của người dân địa phương.

Ông Vi Văn Thạnh, Chủ tịch UBND xã Tam Lư cho biết: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cùng với Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới đã làm cho diện mạo nông thôn xã Tam Lư có nhiều đổi thay. Những con đường bê tông thay thế cho những con đường đất, nhiều ngôi nhà của các hộ dân được xây dựng kiên cố, khang trang. Kinh tế từng bước phát triển, đời sống tinh thần ngày một nâng lên; môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy.

Cũng như xã Tam Lư, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quan Sơn đã có nhiều nỗ lực đạt nhiều kết quả tích cực, gắn với phong trào thi đua yêu nước, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hiện nay, huyện Quan Sơn có gần 70% gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; 74,5% bản, khu phố được công nhận bản, khu phố văn hóa. Phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao có bước phát triển về chất lượng và số lượng, với 80 đội văn nghệ, thể thao quần chúng; 33% dân số của xã thường xuyên tham gia tập luyện thể dục, thể thao. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, những tập tục lạc hậu, như tảo hôn, thách cưới được xóa bỏ; các hủ tục mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, môi trường văn hóa lành mạnh, cảnh quan sạch, đẹp đang được đồng bào cùng chung sức xây dựng. Qua đó, góp phần tạo nên “bức tranh” miền tây xứ Thanh thêm nhiều gam màu tươi sáng.

Ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Quan Sơn cho biết: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, đã làm chuyển biến nhận thức của người dân trong việc nêu cao tinh thần đoàn kết cộng đồng, tương thân tương ái; giúp nhau phát triển kinh tế; xây dựng nếp sống văn minh; môi trường văn hóa lành mạnh... Đây chính là nền tảng vững chắc để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Thời gian tới, huyện Quan Sơn tiếp tục gắn kết, phát huy vai trò của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chú trọng gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện; xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao của người dân. Bên cạnh đó, huyện quan tâm phát triển đa dạng các loại hình, câu lạc bộ về văn hóa, thể thao; duy trì, phát triển và đổi mới nội dung các liên hoan, hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, dân ca, dân vũ các dân tộc, phong trào thể dục, thể thao quần chúng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giữ gìn bản sắc dân tộc, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Quan Sơn ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Xuân Anh

Chuyển biến tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa ở Quan Sơn

Đăng lúc: 22/03/2023 15:40:06 (GMT+7)

(vhds.baothanhhoa.vn) - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được huyện Quan Sơn triển khai sâu rộng, thu hút sự nhiệt tình hưởng ứng tham gia của Nhân dân, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc nơi đây.

         8.jpg 
Huyện Quan Sơn quan tâm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Là xã biên giới của huyện Quan Sơn, Tam Lư có 6 bản với 3.380 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Tuy còn khó khăn nhưng nhờ quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, Tam Lư đã trở thành một trong những xã tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Để đạt được kết quả này, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Tam Lư đã tích cực chỉ đạo các bản chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước của bản; chú trọng nâng cao nhận thức của người dân về giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống xã hội cũng như trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phong trào luôn quan tâm hướng dẫn việc đăng ký, đánh giá, bình xét các danh hiệu bản văn hóa, gia đình văn hóa đảm bảo chặt chẽ dân chủ, công khai, minh bạch.

Từ các giải pháp thiết thực và sự hưởng ứng của đông đảo Nhân dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Tam Lư đã đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống của Nhân dân. Hiện các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao của xã Tam Lư đều phát triển mạnh; các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy. Toàn xã có 6/6 bản được công nhận là bản văn hóa; có 80% hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Xã cũng đã thành lập được 6 đội văn nghệ, thể thao, gắn kết việc bảo tồn văn hóa dân tộc với các phong trào thi đua, phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương. Hiện đám cưới, đám tang trên địa bàn xã được tổ chức lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp thuần phong mỹ tục của người dân địa phương.

Ông Vi Văn Thạnh, Chủ tịch UBND xã Tam Lư cho biết: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cùng với Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới đã làm cho diện mạo nông thôn xã Tam Lư có nhiều đổi thay. Những con đường bê tông thay thế cho những con đường đất, nhiều ngôi nhà của các hộ dân được xây dựng kiên cố, khang trang. Kinh tế từng bước phát triển, đời sống tinh thần ngày một nâng lên; môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy.

Cũng như xã Tam Lư, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quan Sơn đã có nhiều nỗ lực đạt nhiều kết quả tích cực, gắn với phong trào thi đua yêu nước, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hiện nay, huyện Quan Sơn có gần 70% gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; 74,5% bản, khu phố được công nhận bản, khu phố văn hóa. Phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao có bước phát triển về chất lượng và số lượng, với 80 đội văn nghệ, thể thao quần chúng; 33% dân số của xã thường xuyên tham gia tập luyện thể dục, thể thao. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, những tập tục lạc hậu, như tảo hôn, thách cưới được xóa bỏ; các hủ tục mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi, môi trường văn hóa lành mạnh, cảnh quan sạch, đẹp đang được đồng bào cùng chung sức xây dựng. Qua đó, góp phần tạo nên “bức tranh” miền tây xứ Thanh thêm nhiều gam màu tươi sáng.

Ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Quan Sơn cho biết: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, đã làm chuyển biến nhận thức của người dân trong việc nêu cao tinh thần đoàn kết cộng đồng, tương thân tương ái; giúp nhau phát triển kinh tế; xây dựng nếp sống văn minh; môi trường văn hóa lành mạnh... Đây chính là nền tảng vững chắc để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Thời gian tới, huyện Quan Sơn tiếp tục gắn kết, phát huy vai trò của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chú trọng gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện; xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao của người dân. Bên cạnh đó, huyện quan tâm phát triển đa dạng các loại hình, câu lạc bộ về văn hóa, thể thao; duy trì, phát triển và đổi mới nội dung các liên hoan, hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, dân ca, dân vũ các dân tộc, phong trào thể dục, thể thao quần chúng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giữ gìn bản sắc dân tộc, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Quan Sơn ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Xuân Anh