Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
77267

Ủy Ban nhân dân xã Trung Thượng chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử Trưởng Bản trên địa bàn xã nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày 31/05/2022 16:16:57

Thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Quan Sơn về việc tổ chức bầu Trưởng bản, Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022- 2025. Uỷ ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 14/4/2022 về việc tổ chức triển khai bầu Trưởng bản nhiệm kỳ 2022-2025. Ngày 28/4/2022, Uỷ ban nhân dân xã đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử trưởng bản trên địa bàn xã cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, thành viên ban chỉ đạo bầu cử Trưởng bản, Bí thư chi bộ, Trưởng bản, trưởng ban công tác mặt trận trên địa bàn.

 

Từ ngày 17/5 – 20/5/2022 tại 06 Bản đã tổ chức Hội nghị Bầu Trưởng bản là bước cuối cùng hoàn thiện các bước bầu Trưởng Bản, chọn Bản Ngàm tổ chức Hội nghị bầu trưởng bản làm điểm.Tại các hội nghị Trưởng Ban công tác mặt trận đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Bản trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, phương hướng nhiệm kỳ 2022 – 2025 và tổ chức bầu Trưởng Bản kết quả như sau: Toàn xã đã có 448 cử tri là đại diện hộ, đạt 81%, trong đó: Bản Ngàm 118/158, đạt 74,68%; Bản Bách 65/67, đạt 97,01%; Bản Máy 59/69, đạt 85,5%; Bản Khạn 52/65, đạt 80%; Bản Bàng 101/103, đạt 98,05%; Bản Bôn 53/69, đạt 76,81%.

Đ/c Hà Văn Hạnh – Chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị bầu Trưởng Bản Bản Ngàm

Cử tri Bản Ngàm xã Trung Thượng tham gia Hội nghị bầu Trưởng Bản

Qua các bước tổ chức giới thiệu nhân sự từ Chi bộ đến nhân dân 100% các đồng chí là nhân sự được giới thiệu để bầu đều đáp ứng đầy đủ tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định. Cụ thể các đồng chí trúng cử chức danh Trưởng Bản tại các Bản: Đồng chí Lữ Văn Tưởng Trưởng Bản bản Ngàm, đồng chí Hà Văn Luyến Trưởng Bản bản Bách, đồng chí Lương Văn Tặng Trưởng Bản Bản Máy, đồng chí Vi Văn Lợi Trưởng Bản Bản Khạn, Hà Văn Thanh Trưởng Bản Bản Bàng, đồng chí Hà Văn Chúc Trưởng Bản Bản Bôn. Trong nhiệm kỳ tới cùng với các đồng chí Trong Ban quản lý Bản các đồng chí được bầu giữ chức danh Trưởng bản sẽ cố gắng phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực đưa các Bản ngày càng phát triển, hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế, chính trị , xã hội của Bản và các cấp giao cho. 

                                                                                                                             Văn hóa xã  Trung Thượng

Ủy Ban nhân dân xã Trung Thượng chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử Trưởng Bản trên địa bàn xã nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đăng lúc: 31/05/2022 16:16:57 (GMT+7)

Thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Quan Sơn về việc tổ chức bầu Trưởng bản, Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022- 2025. Uỷ ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 14/4/2022 về việc tổ chức triển khai bầu Trưởng bản nhiệm kỳ 2022-2025. Ngày 28/4/2022, Uỷ ban nhân dân xã đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử trưởng bản trên địa bàn xã cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, thành viên ban chỉ đạo bầu cử Trưởng bản, Bí thư chi bộ, Trưởng bản, trưởng ban công tác mặt trận trên địa bàn.

 

Từ ngày 17/5 – 20/5/2022 tại 06 Bản đã tổ chức Hội nghị Bầu Trưởng bản là bước cuối cùng hoàn thiện các bước bầu Trưởng Bản, chọn Bản Ngàm tổ chức Hội nghị bầu trưởng bản làm điểm.Tại các hội nghị Trưởng Ban công tác mặt trận đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Bản trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, phương hướng nhiệm kỳ 2022 – 2025 và tổ chức bầu Trưởng Bản kết quả như sau: Toàn xã đã có 448 cử tri là đại diện hộ, đạt 81%, trong đó: Bản Ngàm 118/158, đạt 74,68%; Bản Bách 65/67, đạt 97,01%; Bản Máy 59/69, đạt 85,5%; Bản Khạn 52/65, đạt 80%; Bản Bàng 101/103, đạt 98,05%; Bản Bôn 53/69, đạt 76,81%.

Đ/c Hà Văn Hạnh – Chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị bầu Trưởng Bản Bản Ngàm

Cử tri Bản Ngàm xã Trung Thượng tham gia Hội nghị bầu Trưởng Bản

Qua các bước tổ chức giới thiệu nhân sự từ Chi bộ đến nhân dân 100% các đồng chí là nhân sự được giới thiệu để bầu đều đáp ứng đầy đủ tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định. Cụ thể các đồng chí trúng cử chức danh Trưởng Bản tại các Bản: Đồng chí Lữ Văn Tưởng Trưởng Bản bản Ngàm, đồng chí Hà Văn Luyến Trưởng Bản bản Bách, đồng chí Lương Văn Tặng Trưởng Bản Bản Máy, đồng chí Vi Văn Lợi Trưởng Bản Bản Khạn, Hà Văn Thanh Trưởng Bản Bản Bàng, đồng chí Hà Văn Chúc Trưởng Bản Bản Bôn. Trong nhiệm kỳ tới cùng với các đồng chí Trong Ban quản lý Bản các đồng chí được bầu giữ chức danh Trưởng bản sẽ cố gắng phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực đưa các Bản ngày càng phát triển, hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế, chính trị , xã hội của Bản và các cấp giao cho. 

                                                                                                                             Văn hóa xã  Trung Thượng